NEWS‎ > ‎

Lợi ích triển khai ERP mang lại

posted May 31, 2018, 12:33 AM by Hỗ trợ Hitek Solution
Hiệu quả khi triển khai hệ thống SS4U.ERP
Sự phối hợp và khả năng hiển thị trong chuỗi giá trị: cung cấp một giải pháp toàn diện với các module với nhau và trao đổi dữ liệu. Môi trường gắn kết, nơi dữ liệu có thể được tham chiếu để cung cấp bối cảnh, hiểu biết và nhận thức hoạt động cần thiết của doanh nghiệp. SS4U.ERP cũng có thể mở rộng với phạm vi chức năng, module mới về các giải pháp mà một hệ thống ERP có thể phát triển với doanh nghiệp của bạn và nhu cầu phát triển của nó.

Chuẩn hoá và cải tiến các quy trình kinh doanh: SS4U.ERP được thiết kế bằng các quy trình kinh doanh chuẩn và áp dụng một giải pháp như vậy sẽ phản ánh trong các hoạt động được thực hiện. SS4U.ERP không chỉ là một dự án CNTT mà còn thực sự đại diện cho một cam kết trong việc chuyển đổi và cải tiến quy trình kinh doanh rộng khắp.

Truy cập / duyệt các dữ liệu mọi lúc, mọi nơi: SS4U.ERP có thể tích hợp với các thiết bị di động, đồng thời với các tính năng duyệt qua mail sẽ giúp cho người dùng tiện lợi

Giảm chi phí hành chính: Một giải pháp thống nhất làm giảm sự cần thiết cho các bộ phận CNTT để quản lý nhiều hệ thống bằng cách hợp nhất hầu hết các tính năng hoạt động cốt lõi vào một hệ thống. Nó sẽ tốn kém hơn để duy trì nhiều hệ thống hơn là quản lý một giải pháp ERP duy nhất. Lề cho sai sót và phạm vi rủi ro cũng giảm tương tự.

Hiệu suất, Độ chính xác, Tối ưu hóa: SS4U.ERP có thể tăng năng suất và giảm chi phí với việc cải tiến quản trị giám sát thực hiện theo các quy trình.

SS4U.ERP có điểm mạnh gi?
SS4U.ERP được xây dựng trên nền tảng công nghệ Oracle, mạnh mẽ về việc xử lý các dữ liệu lớn có độ bảo mật, an toàn cao. Tuy nhiên lại có nhược điểm về giao diện nhàm chán so với người dùng do giảm thiểu về đồ họa.

SS4U.ERP chuyên sâu giải các bài toán quản trị sản xuất. Bởi lẽ quản trị sản xuất là phần tương đối phức tạp, khó kiểm soát khi không có các công cụ hỗ trợ, và đối với SS4U.ERP chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề nhức nhối hiện đang tồn tại trong doanh nghiệp của bạn.

SS4U.ERP giải quyết các mô hình đa công ty, giúp quản lý tập trung, hợp nhất dữ liệu một cách dễ dàng, nhanh chóng, kịp thời và chính xác. Việc có được thông tin không cần phải chờ đợi.

Các phân hệ quản trị trong SS4U.ERP

  1. Phân hệ quản trị mua hàng
  2. Phân hệ quản trị bán hàng
  3. Phân hệ quản trị sản xuất
  4. Phân hệ quản trị tồn kho
  5. Phân hệ quản trị tài chính – kế toán
  6. Phân hệ quản trị nhân sự

Các phân hệ quản trị của SS4U.ERP
Đặc điểm nổi bật của hệ thống ERP
Đặc điểm nổi bật của ERP là một hệ thống phần mềm có thể mở rộng và phát triển theo thời gian theo từng loại hình doanh nghiệp mà không làm ảnh hưởng đến cấu trúc của chương trình.

ERP loại bỏ các hệ thống máy tính riêng lẻ ở các bộ phận trong một doanh nghiệp: Tài chính, Nhân sự, Kinh Doanh, Sản xuất, Kho… ERP sẽ thay thế chúng bằng một chương trình phần mềm hợp nhất phân chia theo các phân hệ phần mềm khác nhau và tạo nên một mối quan hệ thống nhất với nhau. Phần mềm ERP rất linh động trong việc cài đặt các phân hệ theo yêu cầu doanh nghiệp.

Các tính năng kỹ thuật quan trọng cần phải có của phần mềm ERP là: cho phép quản lý đa tiền tệ, quản lý nhiều công ty, nhiều chi nhánh, có giao diện đa ngôn ngữ, cho phép copy vào/ra (import/export) ra/vào EXCEL, có khả năng phân tích dữ liệu Drill-Down…

Mua một giải pháp ERP, chúng ta nhận được cùng một lúc 3 sản phẩm: Một là “Ý tưởng quản trị”, hai là “Chương trình phần mềm” và ba là “Phương tiện kết nối” để xây dựng mạng máy tính tích hợp. Với hệ thống phần mềm thống nhất, đa năng, quán xuyến mọi lĩnh vực hoạt động từ kế hoạch hóa, thống kê, kiểm toán, phân tích, điều hành, ERP giúp theo dõi, quản lý thông suốt, tăng tính năng động, đảm bảo cho doanh nghiệp phản ứng kịp thời trước những thay đổi liên tục của môi trường bên ngoài. Trên thế giới, hiện có rất nhiều công ty lớn triển khai thành công giải pháp ERP cho hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh của mình. Việc triển khai thành công ERP sẽ tiết kiệm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh, đem lại cho doanh nghiệp lợi ích lâu dài.
Nguồn tinhte.vn
Comments